Gminne Centrum Kultury

Historia Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych zaczęła się w 1974 r. Wtedy placówka znana była jako Wiejski Dom Kultury. Od 1981 r. aż do 2012 r. Wiejski Dom Kultury prowadził głównie działalność oświatową i kulturalną, a jego oferta skierowana była do społeczności wiejskiej.

Ze względu na specyfikę obszaru działania WDK skupiał się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą. W tamtym okresie jedną z bardziej popularnych form aktywności placówki była organizacja wieczorków tanecznych, spotkań Kół Gospodyń Wiejskich oraz podejmowanie działań, które uatrakcyjniały dzieciom spędzanie czasu wolnego w trakcie ferii zimowych i letnich wakacji. Do 1987 r. działalność WDK nadzorował Miejski Ośrodek Kultury w Bełchatowie. To właśnie w tym roku dzieci zgromadzone wokół WDK zaprezentowały przedstawienie „Kopciuszek” w szkołach w Grocholicach i Janowie, i zajęły I miejsce w konkursie teatralnym ocenianym przez instruktorów z Miejskiego Ośrodka Kultury.

1 stycznia 2001 r. uchwałą Rady Gminy Bełchatów WDK zmienił nazwę na Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych. Początkowo w ramach nowo powstałej instytucji działały filie w Niedyszynie, Kurnosie i Łękawie. W tamtym okresie funkcjonowały: sekcja plastyczna, tenisowa, szachowa i warcabowa, oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie działamy w oparciu o nowo uchwalony statut. 18 marca 2013 r. uchwałą Rady Gminy Bełchatów wprowadzono zmiany dotyczące poszerzenia statutowych celów działalności placówki oraz powołano nowe filie. Gminne Centrum Kultury tworzą teraz następujące filie:

  • Biblioteka w Kurnosie Drugim,
  • Filia w Kurnosie Drugim,
  • Biblioteka w Łękawie,
  • Filia w Augustynowie,
  • Filia w Zawadach

W ramach GCK działają też Orkiestry Dęte, zespół ludowy „Kurnosianki” oraz nowo utworzony chór Moderato, liczne OSP i KGW, a także kawiarenka internetowa.

Przestrzeń lokalowa jest jednym z największych zasobów placówki – umożliwia prowadzenie działalności w szerokim zakresie. Placówka w Zdzieszulicach Dolnych dysponuje dużą salą widowiskową, bilardową, pomieszczeniami biurowymi, kuchnią, sprzętem nagłośnieniowym. Na terenie placówki znajduje się także niewielki plac zabaw.

Działalność GCK finansowana jest głównie ze środków otrzymanych od Gminy Bełchatów; od niedawna staramy się także o dofinansowanie naszej działalności z funduszy unijnych, ministerialnych oraz sponsorskich.

Gminne Centrum Kultury działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 r. Stara się w szczególności pobudzać mieszkańców Gminy Bełchatów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Bazę działalności stanowią lokalni obywatele. Najaktywniejszą grupą są dzieci oraz kobiety. Tutejsza młodzież zawsze bardzo aktywnie włączała się w prowadzenie działalności – pomagali organizować dyskoteki, z własnej inicjatywy brali udział w drobnych pracach remontowych wewnątrz budynku (np. malowanie ścian).

We wrześniu 2012 r. opiekę nad placówką przejęła p. Anna Kamieniak, która została mianowana Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury. Od stycznia 2013 r. już w odnowionym budynku prowadzimy „nową” działalność kulturalną. Organizujemy wiele okolicznościowych wydarzeń oraz imprez. Współpracujemy z różnymi organizacjami z terenu naszej gminy. Regularnie prowadzimy zajęcia dla dzieci i dorosłych. Obecnie pracujemy nad urozmaiceniem naszej kulturalnej oferty.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/266/266 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 października nastąpiła zmiana nazwy gminnej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych na: Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów, Ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Uchwała weszła w życie dnia 02.12.2016 r.