Placówki

Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów Filia w Kurnosie Drugim.

Historia Biblioteki zaczyna się w 1962 r. Wtedy właśnie została utworzona Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kaszewicach, która do 1970 r. zgromadziła około 3 tys. książek. W ciągu trzech pierwszych lat jej funkcjonowania uruchomione zostały trzy filie biblioteczne: w Nowym Janowie, Trząsie i Kurnosie Drugim. Z usług Biblioteki Gromadzkiej i trzech punktów filialnych korzystały przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna.

Z powodu małego zainteresowania czytelnictwem mieszkańców Kaszewic, Biblioteka Gromadzka w 1968 r. została przeniesiona do Kurnosa Drugiego. Początkowo Biblioteka mieściła się w szkole podstawowej; zaś później zbiory zgromadzone były w prywatnym domu Państwa Muskała. Od 1977 r. siedzibą biblioteki jest budynek Gminnego Centrum Kultury w Kurnosie Drugim.

Filia Biblioteki w Kurnosie Drugim posiada ok. 1300 woluminów. Aby wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom mieszkańców, w naszym księgozbiorze posiadamy nie tylko książki z zakresu literatury pięknej, ale także lektury, książki z zakresu logistyki, nauk ekonomicznych, gospodarki, inżynierii, techniki, sztuki i nauk społecznych. Biblioteka w Kurnosie Drugim w 2012 r. przystąpiła do projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”, który ma na celu wspieranie osób poszukujących pracy oraz do młodych wybierających dalszą drogę zawodową. W ramach projektu biblioteka otrzymała dwa komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę, aparat cyfrowy. Możemy także liczyć na profesjonalne wsparcie szkoleniowe dla osób pracujących w bibliotece.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/266/266 Rady Gminy Bełchatów z dnia 27 października nastąpiła zmiana nazwy gminnej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych na: Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów, Ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Uchwała weszła w życie dnia 02.12.2016 r. 

Adres
Kurnos Drugi 16

Kontakt
507 733 896; kurnosbiblioteka@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia
Wtorek 12:00 - 20:00, Czwartek 12:00 - 20:00, Piątek 8:00 - 16:00